طراحی گرافیک

طراحــی و گرافیـــک

هنری به نام طراحی گرافیک
هنر گرافیک از سالها پیش در جهان امروز ما شکل گرفته است. گرافیک هنری تازه ساده و آزاد است.
این هنر که ابتدا در دامان نقاشان اروپایی شکل گرفت و بعدها به صورت رشته ای خاص و نو برای خود مخاطبانی کسب کرد تبدیل به هنری بی نظیر شده است. در همان دوران بود که مخاطبان نمایشنامه ها، تئاتر و کتابها راهی برای کسب اطلاعات بهتر درمورد اثر دلخواهشان می خواستند و این جا بود که پوستر یا همان اعلان وارد عرصه ی هنر شد تا هنرمندانی باعنوان پوستر ساز ظهور کنند؛ از آن موقع بود که پوستر در جهان همه گیر و فعال شد و کم کم این هنر به زیر شاخه هایی تقسیم شد که در راستای آن هنر (طراحی گرافیک) بود؛ از آن پس بود که هنرمندان گرافیک از نقاشان و خوش نویسان جدا شدند و رشته ای در هنرهای تجسمی دنیا به وجود آمد که آن را گرافیک نامیدند.
کلمه ی گرافیک ریشه ی یونانی دارد و از مصدر یونانی (نوشتن) می آید. ریشه آن در اصل به معنای “خراشیدن” و “حک کردن” است. گرافیک از واژه یونانی graphikos است و به معنای آنچه که به طرح زدن و طراحی است مربوط می ‌شود. تعریف دیگر از گرافیک هر کار و یا شیوه مربوط به کشیدن تصویر از روی یک چیز و یا از انگاره آن است.
هنر گرافیک در کشور ما از یک سابقه تاریخی برخوردار است. می توان گفت از زمان نقوش اولیه ی روی سفال ها، حجاری ها، گچ بری ها، نقوش پارچه ها و قالی ها و… تا زمان ظهور فن چاپ، هنر گرافیک و هنرهای تجسمی در کشور ما وجود داشته است. گرافیک در عصر ما در زمینه های کتاب آرایی و عرضه تبلیغات تجاری، اعلانات دیواری (پوستر) و مطبوعاتی تا نشانه ها و غیره راه یافته است. حتی از این حد هم فراتر رفته و با ورود به عالم سینما و تلویزیون در عنوان بندی (تیتراژ) فیلم ها و برنامه های تلویزیونی-نقاشی متحرک (انیمیشن) نقش اسکناس و… کاربرد یافته است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها